Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009

ΚΥΡΙΕ ΟΠΛΟΝ...

Το τρίτο στιχηρό των Αίνων του πλαγίου του τετάρτου όπως ψάλλεται απο την σχολή Περιστέρη.Με μεγάλη προσοχή ο Δάσκαλος χρησιμοποιούσε αυτά τα ρυθμικά σχήματα με τα συνεχόμενα τρίγοργα και δίγοργα.Αν και ήταν δεινός ερμηνευτής δημωδών ασμάτων με ρυθμικά σχηματα πολύ πιο σύνθετα ,τα οποία μπορούσε να τα καταγράψει σε παρτιτούρα ακουγωντάς τα, είχε μια πιο δωρική άποψη για την μουσική της λατρείας.Ετσι δεν κατέφυγε σε "εφετζίδικα" μέλη αλλά με φειδώ ανέλυε την μελωδία σε αυτές τις υποδιαιρέσεις του χρόνου