Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΗΣΤΕΥΤΗ


Η αποτομή της τίμιας Κεφαλής
του Αγίου ένδοξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου (29 Αυγούστου)


Η γιορτή στη Δύση γιορταζόταν ήδη από τον Δ' αιώνα, στην ανατολή φαίνεται πώς καθιερώθηκε πριν από τον Ζ' αιώνα. Τοποθετήθηκε στις 29 Αυγούστου σε σχέση με την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου). Η Ύψωση είναι όπως η Μεγάλη Παρασκευή, όπου γίνεται ανάμνηση του Πάθους του Κυρίου. Πριν, λοιπόν, από τον μαρτυρικό θάνατο του Κυρίου προηγείται ο μαρτυρικός θάνατος του Προδρόμου και γίνεται έτσι Πρόδρομος και στον θάνατο Του.


Τα στιχηρά και το Δοξαστικό του Εσπερινού, καθώς και των Αίνων (από την περυσινή μας ανάρτηση).