Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Το Δοξαστικό των Αίνων της Δ' Κυριακής των Νηστειών υπό Νικολάου Σμύρνης.