Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

ΤΟ Β' ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ & ΕΩΘΙΝΟΝ

Το Β' Εξαποστειλάριον


και το Β' Εωθινόν όπως ψάλλονται στη Μητρόπολης ΑΘηνών.
Γραφή Γ. Ντούνα{ νύν μέλους της χορωδίας του Καθεδρικού Ναού Αθηνών} με ισοκρατήματα υπό Σπυρίδωνος Περιστέρη.