Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥ...

Τα ιδιόμελα της α' ώρας της παραμονής των Χριστουγέννων όπως ψάλλονται στη Μητρόπολη.