Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Το κάλλος της Δημιουργίας...


Ζωή...έρως...φώς...νους...
Σύ Χριστότης...
Σύ Βασιλεύεις εις τούς αιώνας...

" Το μήλον τό εύοσμον..." ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1987