Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

ΥΜΝΟΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ

Εκκλησιαστικοί Υμνοι

Το Προσταχθέν,αποσπάσματα απο τον κανόνα,μονωδία το τηΥπερμάχω Στρατηγώ,ο αείμνηστος π Βαγγέλης Μπονώρης σε εμελλή απαγγελία οίκου..Απο ηχογράφηση σε δίσκο 33 στροφών