Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
Ετοιμάζεται η φυση όλη να δεχτεί τον νυμφίο της..Σοι τω νικητή του θανάτου βοώμεν...