Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

ΘΕΛΕΙΣ ΥΓΙΗΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;


Η Κυριακή το Παραλύτου ντλε τό θέμα της πό τήν εαγγελική περικοπή, πού ναγινώσκεται στήν θεία λειτουργία. Ατή περιλαμβάνει τήν διήγησι τς άσεως το παραλυτικο στήν Προβατική κολυμβήθρα, τήν Βηθεσδά, στά εροσόλυμα (ω. 5, 1-15). Τό δράμα το πί 38 τη παραλύτου συγκινε τόν Κύριο καί τόν θεραπεύει. Χριστός παρουσιάζεται σάν ατρός ψυχν καί σωμάτων. Τόν παράλυτο δέν τόν θεραπεύει κολυμβήθρα, λλά πανσθενουργός λόγος το Κυρίου. Τό περιστατικό ατό ποτελε καί τό ντικείμενο τν μνων τς μέρας, πως το δοξαστικο το σπερινο:«νέβη ησος ες εροσόλυμα
πί τ Προβατικ κολυμβήθρ
τ
λεγομέν κατά ουδαίους Βηθεσδά,
πέντε στοάς
χούσ.
ν ταύταις γάρ κατέκειτο
πλ
θος σθενούντων.
γγελος γάρ το Θεο κατά καιρόν
πιφοιτν διετάραττεν ατήν
καί ρ
σιν χαρίζετο
το
ς προσιοσιν ν πίστει.
Καί
δών Κύριος χρονιοντα νθρωπον,
λέγει πρός α
τόν·
Θέλεις
γιής γενέσθαι;
σθενν πεκρίνατο.
Κύριε,
νθρωπον οκ χω,
να, ταν ταραχθ τό δωρ,
βάλ
με ες τήν κολυμβήθραν.
ατρος κατηνάλωσα τόν παντά μου βίον
καί
λέους τυχεν οκ ξιώθην.
λλ ατρός τν ψυχν καί τν σωμάτων
λέγει πρός α
τόν·
ρον σου τόν κράββατον καί περιπάτει,
κηρύττων μου τήν δύναμιν
καί τό μέγα
λεος ν τος πέρασιν».


Ακούστε το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου,από τον Σπύρο Περιστέρη, από ηχογράφηση του 1964 στη Μητρόπολη Αθηνών.

...Κυριακή του Παραλύτου, σήμερα και χτές και αύριο...

Για μένα, τον ταλαίπωρο, που,

όποιο επάγγελμα και να κάνω,

διαλέγω να αισχροκερδίσω για να χω

την πολυπόθητη - για παράδειγμα - πισίνα

(με όλα της τα έξοδα και έγνοιες),

να μπαίνω να χαλαρώνω,

Για μένα,

Άγγελέ μου, πότε θα κατέβεις να αναταράξεις τα νερά

των παράλυτων σκέψεών μου;

Πότε θα ρθεις να με επαναφέρεις στη μόνιμη χαλάρωση,

πλούτο, ηρεμία και δύναμη που μου δίνει η επαφή

με μια ήσυχη συνείδηση,

με «φυσικές», κατάδικές μου επιθυμίες ;

Πότε θα αποφασίσω να απαλλαγώ από την παραλυσία μου,

και σαν τον παραλυτικό του Ευαγγελίου να κράξω

«θέλω υγιής γενέσθαι;»