Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ... από τη σημερινή θεία Λειτουργία

Το Τρισάγιον του Εφεσίου σε ήχο βαρύ και τα Λειτουργικά στον ίδιο ήχο, όπως τα ερμήνευσαν οι δύο χοροί της Μητροπόλεως στη σημερινή θεία Λειτουργία.