Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 1991 (1)


ο Κανών του Ακαθίστου Ύμνου (Α' - Γ' ωδη) από την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου το 1991 στη Μητρόπολη Αθηνών.

ο Κανών του Ακαθίστου Ύμνου (Δ' - ΣΤ' ωδη) από την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου το 1991 στη Μητρόπολη Αθηνών.
ο Κανών του Ακαθίστου Ύμνου (Ζ' - Θ' ωδη) από την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου το 1991 στη Μητρόπολη Αθηνών.
Το αργό "Τη Υπερμάχω" μέλος αργοσύντομο, δίχορο, υπό Κωνσταντίνου Ψάχου, όπως ψάλλεται στη Μητρόπολη Αθηνών.