Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ υπό Κ. ΨΑΧΟΥ

Cristo risorto, di Sebastián López de Arteaga

Το "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ" για πολυμελή χορό, μετά της διπλής συνηχητικής γραμμής υπό Κων. Ψάχου.
Σύμφωνα με την ιδιόχειρη σημείωση του Νικολάου Χρυσοχοΐδου, "το αντιγραφέν ελήφθη εκ του εν Αθήναις εκδιδομένου ηθικοθρησκευτικού περιοδικού "Οι τρείς Ιεράρχαι", έτος εκδόσεως Γ' αριθμ. φύλλου 119, υπό χρονολογίαν 11/4/1912".