Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ - DUOMO FIRENZE
Τα στιχηρά των Αίνων ( "Πάσχα ιερόν..." και "Αι μυροφόροι γυναίκες...") από τον αείμνηστο Σπύρο Περιστέρη. Ζωντανή ηχογράφηση της δεκαετίας του '70 από τη Μητρόπολη Αθηνών.
Θερμές ευχαριστίες στον φίλο του ιστολογίου για το υλικό που μας απέστειλε.