Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Το Δοξαστικό του Εσπερινού και των Αίνων σε μελοποίηση Νικ. Χρυσοχοϊδου, όπως ψάλλεται στη Μητρόπολη.

Το Αργό Κεκραγάριο σε ήχο πλ. Β' υπό Νικολάου Χρυσοχοιδου.