Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου από τον Σπύρο Περιστέρη
(ζωντανή ηχογράφηση από τα μεσαία κύματα)
.