Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

ΕΜΝΗΣΘΗΜΕΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ...

Τα λειτουργικά του Γ' ήχου (Σπ. Περιστέρη) και η Θ' ωδή της εορτής της Πεντηκοστής, από την σημερινή χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κιλκισίου, στον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.
Στην απαγγελία του " Πάτερ ημών..." ο γνωστός από την θητεία του στο βυζαντινό χορό του Σπύρου Περιστέρη τη δεκαετία του '60 , Ηλίας Πουγούνιας.