Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Γ' ΗΧΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ

(φωτο: τοιχογραφία από τον πρόναο του Αγίου Μάρκου Βενετίας)

Η αργή Δοξολογία του Γ' ήχου - Φωκαέως, σε ζωντανή ηχογράφηση μέσα δεκαετίας '60 από τη Μητρόπολη Αθηνών.
(θερμές ευχαριστίες στον φίλο του ιστολογίου Ε.Δ.)