Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΑ - ΣΤΙΧΗΡΟ Γ' ΗΧΟΥ

φωτο : πίνακας από το Μουσείο Βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων Βενετίας

Το Στιχηρό των αίνων του Γ' ήχου "εις το μνήμα" σε ερμηνεία από τον Σπύρο Περιστέρη με την αντίστοιχη πάρτα της χορωδίας, από την εμφάνιση στη Δυτική Γερμανία το 1975.