Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Η Θ’ ωδή της Εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου όπως ψάλλεται στη Μητρόπολη.

Σημ. Στις επάνω στις πάρτες είναι σημειωμένη η τυπική διάταξη της θ’ ωδής από τον Σπύρο Περιστέρη.