Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

ΑΘΗΝΑΙΩΝ Η ΠΟΛΙΣ Η ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΣ

θηναίων ἡ πόλις ἡ περιώνυμος Φιλοθέην τιμᾷ τὴν ὁσιομάρτυρα καὶ ἀσπάζεται αὐτῆς τὸ θεῖον λείψανον, ὅτι ἐβίωσε σεμνῶς καὶ μετήλλαξε τὸ ζῆν ἀθλήσει καὶ μαρτυρίῳ, καὶ πρεσβεύει πρὸς τὸν Σωτῆρα, διδόναι πᾶσι τὸ θεῖον ἔλεος.


Ο Εσπερινός ( rapidshare gigasize ) της εορτής της Αγίας Φιλοθέης, της " κυράς των Αθηνών" του 2004 σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.
Ψάλλουν οι χοροί του Μητροπολιτικού Ναού.


"Φιλοθέης υπό σήμα τόδ' αγνής κεύθει σώμα,
ψυχήν δ' εν μακάρων θήκετο Yψιμέδων".


Διαβάστε ένα πολύ ωραίο κείμενο που έγραψε ο Φώτης Κόντογλου για την πολιούχο των Αθηνών, Αγία Φιλοθέη, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. (πηγή: www.agiooros.net)