Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Μ. ΠΕΜΠΤΗ - ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ

Προχωρώ μέσ' από πέτρινα κεριά και γυναίκες που κρατάν μισο-
φέγγαρα, Ο Θεός λείπει. Αυτός ο κήπος δεν έχει τέλος και κανείς
δεν ξέρει τι τον περιμένει.
Κάθε όνομα φέγγει για λίγο μες στα σκοτεινά κι υστέρα σβήνει και
χάνεται. 

απ' το Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου - Οδ. Ελύτης