Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Μ. ΠΕΜΠΤΗ - ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ

Σωστός θεός. Όμως κι αυτός έπινε το φαρμάκι του
γουλιά γουλιά καθώς του είχε ταχθεί
εωσότου ακούστηκε η μεγάλη έκρηξη.

Χάθηκαν τα βουνά. Και τότε αλήθεια φάνηκε
πίσω από το πελώριο πηγούνι ο κύλικας

Κι αργότερα οι νεκροί μες στους ατμούς, εκτάδην.

(από το "Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου - Οδ. Ελύτης)