Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ

Προχωρώ μέσ' από πέτρινα κεριά και γυναίκες που κρατάν μισο-
φέγγαρα, Ο Θεός λείπει. Αυτός ο κήπος δεν έχει τέλος και κανείς
δεν ξέρει τι τον περιμένει.
(από το "Ημερολόγιο ενός αθέατου Απρίλη - Οδ. Ελύτης)