Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Η ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ


Κα τί βραδνεις Λζαρε; φησν, φλος σου, δερο ξω κρζει στηκώς·
ξελθε ον, να κγ νεσιν λβω· φ' ο γάρ σε φαγον, ες μετν τροφ, ντικατστη μοι.