Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ. ΔΕΚΑΕΤΙΑ '80

Απόσπασμα από τους κανόνες του Ακαθίστου Ύμνου ( Ζ΄, Η΄, Θ' ωδές ) στα τέλη δεκαετίας '80 στη Μητρόπολη.από τη μετάδοση της ΕΤ2