Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Εγώ, η οικογένειά μου, τ'άρματά μου, το αίμα μου, ό,τι έχω είναι για την Ελλάδα

Φανταστική σύνθεση του Δ. Τσόκου (1849) με σκηνή ορκωμοσίας του Κολοκοτρώνη στη Ζάκυνθο.
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

« Εγώ, η οικογένειά μου, τ' άρματά μου, το αίμα μου, ό,τι έχω, είναι για την Ελλάδα.»

Από τον όρκο που έδωσε ο Γέρος του Μοριά στη Φιλική εταιρεία,
πρόσφυγας στη Ζάκυνθο, κατατρεγμένος από τον Αλή πασά.
Σπύρος Μελάς, Ο Γέρος του Μοριά

eδανεισμένο από τη γητεύτρια